[Phần 1/3] Hòn Tuyết Lăn: Cuộc đời và Sự nghiệp của Warren Buffett Tập 1 - Alice Schroeder - YouTube

172 Lượt xem

Hòn Tuyết Lăn - Cuộc đời và Sự nghiệp của Warren BuffettHòn Tuyết Lăn -Tự truyện của Warren Buffett - Một doanh nhân vĩ đại và là một nhà hiền triếtGiờ đây, ...

Bình luận