Nguyễn Văn Hưng CEO vua việc làm Việt Nam chia sẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng - YouTube

68 Lượt xem

Nguyễn Văn Hưng CEO vua việc làm Việt Nam chia sẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

Bình luận